Kontakter:

Styrelse

Kontakta styrelsen via mail :  styrelsen@c4ss.se  eller nedan:

Organisationsinformation

 • Bildad1894-05-01

 • Föreningsnummer13112-32

 • PostadressHåkan Rydenborg, Vildgåsvägen 57
  35242 Växjö

 • BesöksadressÅvägen 6
  29638 Åhus

 • Telefon0703055214

 • Hemsidahttps://www.c4ss.se

 • Bankgiro712-6717

 • Swish1234196390

 • Organisationsnummer838200-6990

 

Medlemskap i C4SS

Medlemskap i C4SS är öppet för alla! C4SS är en ideell förening som bygger på medlemmars engagemang och intresse. Det finns tre olika typer av medlemskap:
 • Familjemedlemskap (gäller boende på samma adress som ansöker om medlemskap)

 • Seniormedlemskap

 • Juniormedlemskap t.o.m. 20 år

Som medlem åtar du dig att följa segelsällskapets stadgar, avgifter och regler samt beslut fattade av C4SS styrelse. Segelsällskapet är medlemmar i Svenska Seglarförbundet (SSF), Svenska Båtunionen (SBU) och Sjöräddningssällskapet (SSRS).

Medlemsmöten anordnas vid två tillfällen per år – Årsmöte och Höstmöte. Kallelse skickas ut via e-post. Övrig information meddelas via e-post och på C4SS hemsida.

De medlemmar med bryggplats i C4SS:s hamn placeras in i en arbetsgrupp. Arbetstiden för dig med bryggplats är för närvarande 10 timmar/år.  För varje grupp finns en funktionsansvarig som fördelar arbetsuppgifterna inom respektive grupp. Om du ansöker om bryggplats åtar du dig att utföra de arbetsuppgifter som tilldelas av arbetsgruppens funktionsansvarig.

Fyll i medlemsansökan och anmäl dig till båtplatskö här. Om du inte har någon båt skriv Ingen båt i fältet för båttyp.

Hitta till C4SS, Klubbhus och bryggor

Åvägen , 296 32 Åhus

Hitta till C4SS, Seglarskola och Jolle

Åvägen , 296 32 Åhus